Årets første nummer er klart
Årets første nummer er klart

Mange spennende damer i første utgave av Kampen menighetsblad i år!

Du kan lese om en sportsutøver i framgang, en spennende fotograf og bydelens nye, unge sokneprest! Og som vanlig bilder siden sist og oversikt over arrangment og tiltak. Får du ikke bladet i postkassen, hent det i vestibylen i kirken - eller les det via nettsiden vår: Velg OM OSS i menylinjen, og deretter MENIGHETSBLAD. (Her ligger alle numrene fra de siste årene)

God lesing!