Hjelpe med eldre

Sjåfør?

Kan du stå på ringe-liste for sjåfører er det flott!
Vi trenger sjåfører til kirkeskyss på søndager, til "Åpen kirkestue" onsdager og ved andre arrangement for eldre.


Besøke eldre i hjemmet?
Enkelte har vanskelig for å bevege seg og synes det er kjekt med besøk og prat hjemme. Å dele ut blomsterhilsener i forbindelse med åremålsdager kan også være en oppgave.

Synge eller spille på eldretreff?

Det er kjærkomment med nye ansikter og bidrag på Hyggtreff (en gang i måneden i Kampen kirke) eller på arrangement vi er med på i Diakonisenteret Stavanger (tidligerere Tasta aldershjem) som Kampen menighet er medeier i.


Ta kontakt med diakonimedarbeider Claire!
Tlf 46 62 87 25 eller epost: cg779@kirken.no.