Kontaktliste

Kari Arnøy

Daglig leder
 51 91 19 94
 41 55 43 98
 Send e-post

Beate Waaler Eckhoff Dagestad

Menighetspedagog
 51 50 24 14
 99 56 86 11
 Send e-post

Claire Marie Gouldthorp

Menighetspedagog (ungdom)
 51 50 24 16
 46 62 87 25
 Send e-post

Ragnhild Agate Hadland

Leder menighetsrådet
 97513100
 Send e-post

Ole Hellebust

Kirketjener
 92 05 48 60
 92 05 48 60
 Send e-post

Synnøve Seibt

Kantor
 51 50 24 15
 90 94 82 55
 Send e-post

Marius Søvik

Kirketjener / Vaktmester
 48 51 08 06
 Send e-post

Kjersti Wee

Sogneprest
 92 83 20 07
 Send e-post
Kontakt oss

Kampen menighet
Seehusensgt. 47
4024 STAVANGER
Telefon: 51 50 24 10
kampen.menighet.stavanger@kirken.no

Kontonummer:
3201.07.20493