Deltidsjobb?


Kampen menighet har ledig et 25% vikariat som menighetsarbeider!

 

Kampen menighet i Stavanger har ledig et 25 prosent vikariat som menighetsarbeider fram til årsskiftet, med mulighet for forlengelse.

 

Arbeidsoppgaver:

Diverse trosopplæringstiltak (som Lys våken)

Julevandringer

Skole/kirke-samarbeid

Informasjonsarbeid

Relasjonsbygging til småbarnsforeldre

Mm

 

Stillingen kan lett deles på to personer, hvis det er ønskelig.

 

Søknadsfrist 23. september med tiltredelse så raskt som mulig.

Søknad sendes på epost til ka665@kirken.no eller til Kampen menighet, postboks 201, 4001 Stavanger

 

Mer informasjon fås hos daglig leder Kari Arnøy tlf 41 55 43 98 eller menighetsutvikler Tone Middelthon tlf 99 03 11 02 
kampen.menighet.stavanger@kirken.no

Tilbake