Konfirmant i Kampen 2020


Du er hjertelig velkommen som konfirmant i Kampen menighet! Vi håper konfirmasjonstiden hos oss vil gi deg viktig bagasje for livet og anledning til å finne ut hva du tror på og hvilke verdier du vil bygge livet ditt på.

 

I løpet av konfirmanttiden vil du få være med på undervisning, delta i gudstjenester og være med på sosiale happenings sammen med de andre konfirmantene og konflederne i Kampen. Du vil lære mer om hvem Jesus er, hva det vil si å tro og hva det vil si å leve som en kristen!

Kampen menighet er en del av samarbeidsprosjektet «Konfirmant i sentrum». Som konfirmant i "Konfirmanttiden i Sentrum" får du et inntrykk av hva kan det bety å være med i et kristent ungdomsmiljø. Dette opplegget er i tillegg til opplegget i Kampen, men opplegget i Kampen er slanket noe slik at det til sammen ikke skal bli mer enn det har vært før.

Opplegget går ut på at du er med i en aktivitet (som du velger i påmeldingen) som går gjennom året sammen med andre som har valgt samme aktivitet. Disse kan være fra andre menigheter som også er med i samarbeidsprosjektet. For å lese mer om hver enkelt aktivitet se konfirmantistavanger.no

Når du melder deg på som konfirmant velger du tre aktiviteter i prioritert rekkefølge, men det er bare en aktivitet du skal være med på. Vi kan ikke love at du får førstevalget ditt, for alle aktivitetene har en begrensing på plasser.

Altså: Konfirmantopplegget som konfirmant i Kampen består både av lokalt opplegg i Kampen kirke og aktiviteter sammen med andre konfirmanter fra de andre menighetene som er med i prosjektet.

Konfirmanttiden i Kampen kick startes med en kick-off lørdag 31.august kl 1500 i kirka, og presentasjonsgudstjeneste er 1.september kl 1100 med infomøte/foreldremøte etter gudstjenesten

Når du melder deg på som konfirmant forventer vi at du stiller på undervisning og på aktiviteten du velger. Det å konfirmere seg er frivillig, så derfor forventer vi at du forplikter deg på å komme på undervisning og annet opplegg så sant det ikke er en veldig god grunn for det. Det forventes også at foresatte stiller opp på noen ting i løpet av konfirmantåret (mer info om det vil komme når konfirmantåret begynner).

NB: Påmeldingsfristen er 15.august!

Betalingen for konfirmantåret betales i år til to separate mottakere. Egenandel for selve undervisningsåret er på 500 kroner - dette skal til Kampen menighet. I tillegg kommer det en egenandel til aktiviteten konfirmanten blir tatt inn på. Denne varierer - men ligger mellom 1000 og 1500 kroner. Det kommer mer informasjon om hvordan dette betales når året starter opp til høsten.

Kontakt:


Sogneprest
Marthe Østerud Bjerke
51 50 24 13
970 92 559
Send e-post

Tilbake