Søndagsskolen


Sprell Levende søndagsskole hver søndag unntatt skolens ferier, langhelger og når vi har minimesse.

 

Søndagsskole hver søndag .- minus helger tilknyttet skolens ferier og når vi har minimesser for hele familien. Her er plan for høsten 2019.

Jesus til barna 
Det er motto for Søndagskolen Norge og det er motto hos oss. Vi vil gjerne dele bibelfortellingene som ikke lenger er allmannseie - både fra gamle og nye testamentet. Gjennom opplegget Sprell Levende bruker vi 
fortellling, sang, undring, forming  og lek.  Vi  har en åpen tilnærming der barnas spørsmål og tanker blir tatt på alvor.
Vi er fire søndagskoleverter i Kampen som bytter på å forberede samlingene.


Praktisk
Vi møtes til gudstjeneste klokken 11.00, og går samlet ut når søndagsskoleverten går med Velkommen-skiltet gjennom kirken. Når det er nattverd pleier vi å komme ut igjen til kirkerommet slik at barna kan være med på dette. Søndagskolen er for de yngste sammen med voksne, og ellers opp til og med barneskolen. Eldre barn er ofte med som medledere.

Send gjerne en epost med din epostadresse for å stå på søndagskolelista - da får du en påminnelse i forkant av søndagen: bd785@kirken.no 

Tilbake