Gatenavn i bydelen: Kampens gate


I Kampen menighetsblad skriver Gunnar A Skadberg en serie om gatenavn i bydelen. Her er den fulle teksten på artikkel i nummer 1 2019, om Kampen og Kampens gate.

 

Tekst: Gunnar A. Skadberg

I siste nummer av menighetsbladet for Kampen i 2018 skrev jeg om Seehusens gate som delvis var min lekeplass og delvis min barndoms skolevei til Kampen skole. Kampens gate, dagens gatenavn,  navngitt i 1898, står meg også nær, for her vokste min mor opp, og her bodde mormor Gina Amalie som jeg er oppkalt etter. I hennes hus, Kampens gate 4, bodde også mine onkler Louis og Thomas. Louis’ sønn Torgeir ble landslagskeeper i fotball før han ble profesjonell fotballspiller i Paris, og Toril, datter til Thomas, var i mange år et kjent ansikt på NRK-lokalen.

Kampensgate går fra Eiganes gravlund i sør til Solandsbakken i nord. Navnet Kampen er laget av kjøpmann Tørres Andersen Rønneberg som i 1881 fikk overta skjøte på en eiendom på løkke B4 på Egenesløkkene av enkefru Elen Figved. Tunområdet for gården Rønneberg overtok, omfattet Misjonsveien 25, 27 og 29, Kampensgate 34 og 36, samt Kampens Plass 12.

Det var bondefortellingen ”Arne” av Bjørnstjerne Bjørnson som hadde inspirert Rønneberg når det gjaldt navngivingen av hans nye gård. ”Oppe på Kampen var det at Arne ble fødd”, skrev Bjørnson om husmannsgutten som er hovedperson i hans bondefortelling. Rønneberg kalte forresten sin eldste sønn for Arne. På naboeiendommen, C2, hadde kjøpmann Jacob Sarin Berner allerede kalt sitt landsted for ”Solbakken” etter en annen av av Bjørnsons bondefortellinger. I 1870, to år etter at Bjørnstjerne Bjørnson hadde overnattet på landstedet til familien Berner på Eiganesløkke C2 i august 1868, kalte Jacob og Dagfine Berner sitt tvillingpar for Synnøve og Arne og landstedet for ”Solbakken”.

Rønnebergs gård bestod av våningshus, to fabrikklokaler for nedlegging av hermetikk, bryggerhus, løe og forpakterbolig. Husene var plassert omkring en rommelig gårdsplass som hadde hovedport mot dagens Misjonsveien, og det var i tillegg en mindre åpning mot nord mellom bryggerhuset og løa.

Tørres Andersen Rønneberg ble født på gården Røyneberg i Sola 31. mars 1845.  I 1867 flyttet Tørres til Stavanger der han giftet seg med Tomine Thorsen (født i Stavanger i 1847) og fikk arbeid hos farbroren, Enok Rønneberg, som hadde etablert seg med kolonial- og manufakturforretning på Skagen (8). Onkel Enok var på denne tiden allerede en holden mann, som nettopp det året nevøen ble ansatt i hans forretning, hadde kjøpt seg et landsted på Egenesløkke F1 som han kalte ”Fredheim” (Eiganesveien 113) og som fra 1966 var Stavangers bispebolig da Fridtjov Birkeli flyttet inn der med sin familie. Enok Rønneberg var også bankdirektør og grosserer, og forretningen hans ble en god skole for Tørres.

Forretningstalentet til onkelen hadde også Tørres Rønneberg som altså etablerte seg på Kampen i 1881 med egen hermetikkfabrikk, og han viste dermed fin teft for hvor framtiden for byens næringsliv vil bli å finne. Etter sju år på Kampen, flyttet han sin virksomhet, ”Rønnebergs Preserving Co”, til Stra´en, der han etablerte seg med en større hermetikkfabrikk i Nedre Strandgate 11.

I 1890-årene gjorde Tørres Rønneberg seg bemerket ved å utvikle en farsemaskin for tilberedelse av fiskeboller. Den nye maskinen arbeidet 20 ganger så raskt som de maskinene den erstattet. Rønneberg var også den første av hermetikkfabrikantene i Stavanger som tok i bruk damp ved koking av næringsmidler, og som nyttet samme energikilde for sin maskiner.

I 1898 startet Rønneberg Dampkjøkken i Nedre Strandgate. Kjøkkenet ble i 1910 overtatt av Stavanger kommune. Samme år viste igjen Rønneberg nese for hva som var i ”kjømda” da han anskaffet seg byens første automobil. I en av byens aviser stod det ved den anledning: ”Den af Hr. Fabrikeier T. Rønneberg kjøbte Motorvogn er ankommen. Den ser meget elegant ud, kan styres med største Lethed og bræmses i et Øieblik. Der er megen Sindrighed nedlagt i en slig Historie, og alt er iagttaget for at skaffe en sikker og stø Kjørsel. Den drives fra et elektrisk Batteri, som er placeret under Sædet.”  Tørres Rønneberg døde i 1913, 68 år gammel.

Kampen skole stod ferdig i 1925, like øst for Rønnebergs eiendom mens Kampen kirke, som ligger vest for den gamle Kampen-gården, ble tatt i bruk i 1957. Men jeg protesterer når folk som bor på Eiganesløkkene i dag foretrekker å si at de ”bor på Kampen”. Både Misjonsskolen, Kampen skole og kirke ligger på Eiganesløkkene. Ikkje tull med de lokale stednavnene te ein gutt så har vokst opp på Stokkaveien og Misjonsskolen!

Bilder
1) Familien Rønnberg
2) Kampen gård
3) Misjonshøgskolen på 1870-tallet
4) Slik så den første bilen ut! Foto: wikimedia

Så to illustrasjoner av Gunnars fetter fotballspilleren
1) Landslagskeeper Torgeir i aksjon!
2) Avistegning

Tilbake