1-2-3 år: Tumlesamling


På Tumlesamling er det de aller minste som får kravle og tumle i Kampen kirke!

 

Tumlesamling er et vårarrangement og et høstarrangment for de yngste i kirka vår. Dato og klokkeslett blir lagt ut her på nettsiden så snart semesterplanene er klare.

Tumlesamling høst 2019 er flyttet til vinteren 2020, info kommer så snart dato er satt. Alle småfolk er ellers hjertelig velkommen til å bli med på Småbarnssang annenhver tirsdag kl 17.15! Se i menylinjen øverst for mer info.

  • lek & bevegelse
  • rim & rytme
  • sang
  • forelling
  • lystenning
  • mat

Det er de yngste som er i fokus denne gang, men eldre (og eventuelt enda yngre) søsken er velkommen til å være med sammen med en voksen.

Trosopplæring   
Tumlesamling for 1-3 åringer arrangeres hver høst og vår i Kampen menighet som en del av kirkas trosopplæring. På høstsamlngene er tema trygghet og Guds omsorg, på vårsamlingen jublende skaperglede. Vi ønsker å lære bort gode sanger som barna og foreldre kan synge sammen hjemme, og vi benytter anldningen til å gi dåpshilsen fra menigheten (på høstsamlingen) som kan være en CD, en bok eller noe annet som kan være et lite "redskap" for troen i hverdagen.

Andre trosopplæriongstiltak for de yngste  er Babysang for 0-åringene, 4-årsbok (inkludert samling) til 4-åringene og julevandring for 5-åringene. Deretter følger en rekke tiltak for de ulike alderstrinnene oppover. Vi sender invitasjon i posten og legger ut informasjon på nettsiden vår i forkant av arrangementene.

For hvem?
Invitasjon til trosopplæring sendes alle i kullet bosatt i Kampen menighet som er registrert døpt, eller står som "tilhørig" i Den norske kirke på bakgrunn av en eller begge foreldres medlemskap. Alle barn er imidlertid velkommen, så kjenner du foreldre/barn som kan tenke seg å være med og som ikke får invitasjon, er også de velkommen!

Dersom ditt barn har behov for spesiell tilrettelegging, gi beskjed, vi finner ut av hvordan vi kan ordne det best mulig slik at alle får et godt tilbud.

Under, glimt fra tidligere tumlesamlinger

 

Tilbake