Det nye rådet er klart


Nå er det nye menighetsrådet valgt. Vi ønsker det nye laget velkommen ombord - og lykke til!

 

Valgfunksjonærer satt hele mandag 9.september og mottok stemmer i Kirkevalget. Det ble levert 214 stemmer til valg av nytt bispedømmeråd, og 198 stemmer til menighetsrådsvalget. -  Det er en valgdeltagelse på ca 10%, sier "valggeneral i Kampen" Ole Hellebust, og forsikrer at det er omtrent som det pleier. Det er 2469 stemmeberettigede i Kampen sokn i år. Valgdeltaelsen ligger på nivå med deltagles på julegudstjenestene.

Her er navnene på de som nå er valgt inn i det nye menighetsrådet i Kampen menighet:
 

1. Anne Synnøve Larsen (39) Lærer på videregående skole, hun har stilt opp som frivillig i Kampen kirke i en årrekke og har tidligere jobbet som barne- og ungdomsarbeider i kirka vår.  "Alt som er viktig for mennesker er viktig for kirken", sier hun.
2. Hogne Watne Helgesen (41) Utdannet allmennlærer. Ansatt som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. "Jeg er særlig opptatt av at kirken er åpen for alle og er et sted der en kan finne ro". Hogne fortsetter fra det forrige rådet. 
3. Elin Underhaug Kanu (44) Organist i Bore og pianolærer Time kulturskole. Er for tiden frivillig gruppeleder i Kampenspeiderne. Ønsker at kirka skal satse på misjon, musikk og barne- og ungdomsarbeid. Elin fortsetter fra det gamle menighetsrådetl.
4. Ørjan Lavik (47) Fast verge og setteverge hos Fylkesmannen i Rogaland. Ønsker å bevare en åpen, raus og inkluderende kirke i lokalmiljøet. Satsingsområder: ungdoms- og eldrearbeid.
5. Harald Eriksen (44) Lærer på ungdomsskole. Dirigent i SkySing. Er opptatt av kirkas barne- og ungdomsarbeid. Vil satse på musikk og kulturelt arbeid, diversitet, mangfold og åpenhet er viktig. Harald har vært med i konfirmantarbeidet i Kampen og bidrar rett som det er  med sang og musikk i gudstjenestene våre.
6. Camilla Mariann Bø Cazon (25) Studerer teologi ved VID. Ønsker en åpen og inkluderende kirke. Satsingsområder: ungdom og unge voksne. Camilla har hevet seg inn i konfirmantarbeidet i Kampen i høst!
 
Som 1. vara står Marit Alfsvåg (61). Spesialist i indremedisin og geriatri ved SUS. Satsingsområder: musikk, frivillighet og arbeid for barn. "Jeg ser Bibelen som rettesnor og kirken som et hjem i alle livsfaser
2. vara er Ann Mari Samulesen (45). Deretter følger tre kandidater som ble foreslått uten å stå på valgkomiteens liste, men som alle er gamle kjenninger i Kampen menighet:
Judith Kristin Asche, Ragnhild Halle og Ragnhild Hadland. Sistnevnte har verv som dagens formann i menighetsrådet og har derfor rett til å frasi seg plassen, men sa ja til å stille som 5.vara da navnet hennes ble foreslått av velgerne.
 
Det nye rådet møtes første gang i november.

Velkommen!
 
Kirkemøtet
Resultatet av valget til Kirkemøtet, kirkens øverste organ, kan du lese her på Den Norske Kirkes hjemmesider.
 
 
 

 

Tilbake