Disse kan du stemme på


Her er kandidatene til Kampens nye menighetsråd. Valget er 8. og 9. september.

 
Hogne Watne Helgesen (41)
Tar gjenvalg. Utdannet allmennlærer. Ansatt som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. "Jeg er særlig opptatt av at kirken er åpen for alle og er et sted der en kan finne ro"
 
Anne Synnøve Larsen (39)
Lærer på videregående skole. "Alt som er viktig for mennesker er viktig for kirken"
 
Harald Eriksen (44)
Lærer på ungdomsskole. Dirigent i SkySing. Er opptatt av kirkas barne- og ungdomsarbeid. Vil satse på musikk og kulturelt arbeid, diversitet, mangfold og åpenhet er viktig.
 
Camilla Mariann Bø Cazon (25)
Studerer teologi ved VID. Ønsker en åpen og inkluderende kirke. Satsingsområder: ungdom og unge voksne.
 
Ørjan Lavik (47)
Fast verge og setteverge hos Fylkesmannen i Rogaland. Ønsker å bevare en åpen, raus og inkluderende kirke i lokalmiljøet. Satsingsområder: ungdoms- og eldrearbeid.
 
Ann Mari Samulesen (45)
Arbeidsledig. Satsingsområder: de unge! Ønsker seg flere aktiviteter i kirka.
 
Elin Underhaug Kanu (44)
Tar gjenvalg. Jobber 50% som organist i Finnøy og 50% som pianolærer ved Time kulturskole. Gruppeleder i Kampenspeiderne. Ønsker at kirka skal satse på misjon, musikk og barne- og ungdomsarbeid.
 
Marit Alfsvåg (61)
Spesialist i indremedisin og geriatri ved SUS. Satsingsområder: musikk, frivillighet og arbeid for barn. "Jeg ser Bibelen som rettesnor og kirken som et hjem i alle livsfaser".
 

 

Tilbake