Utsatte konfirmasjoner i Kampen


Vårens konfirmasjoner i mai er utsatt til september. De nye datoene for konfirmasjon i Kampen er 11. og 12. september 2021!

 

På grunn av situasjonen rundt covid-19 og usikkerheten omkring hvordan situasjonen vil være i mai, når vi egentlig skulle hatt konfirmasjon, gjør at vi har besluttet å utsette konfirmasjon til høsten. Dette i tråd med de andre menighetene i vårt prosti og i tråd med biskopenes anbefaling. 

 

Opprinnelig skulle konfirmasjonene vært lørdag 8. og søndag 9.mai. I stedet blir konfirmasjonene for årets konfirmanter lørdag 11. og søndag 12.september. De som var satt opp på konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 8.mai får da konfirmasjon lørdag 11.september i stedet, og de som var satt opp på konfirmasjon søndag 9.mai får konfirmasjon søndag 12.september. 

Ta kontakt dersom datoen dere har blitt satt opp på overhode ikke passer, så skal vi finne en løsning. Ta også gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. 

Ta kontakt med: Sokneprest Marthe K. Østerud Primstad: mo757@kirken.no / 97092559

Tilbake