4-årsboka deles ut 20.oktober


Har du en 4-åring i huset? Melde på her til 4-årsboka 2019.

 

Alle 4-åringer bosatt i Kampen sokn som er registrert tilhørig Den Norske Kirke fårnå  invitasjon i posten. Får du ikke denne? Du og din 4-åring er velkommen likevel. Meld på under, og være med på koselig samling og utdeling av boka i gudstjenesten 20.oktober Du kan gjerne laste ned invitasjonen her.

Utdeling av 4-årsbok 2019 skjer søndag 20.oktober.
Velkommen til gudstjenesten kl 11.00!
Det skjer mye i gudstjenesten, derfor inviterer vi til et opplegg noen dager før, der fokuset BARE er på 4-åringene:Torsdag 17.oktober blir det 4-årssamling kl 17.15 til ca 18.30. 

PÅMELDINGSKJEMA: Meld deg på til 4-årsboka 2019 her!

HVA ER 4-ÅRSBOKEN?
4-årsboka er en del av kirkens tilbud om trosopplæring. Det er et tilbud både til den som er hjemmevant i kirka, og den som aldri har vært her før! I Kampen gir vi  "Den store Barnebibelen" i gave. Det er en fantastisk frodig gjenfortelling av mange av historiene både fra det gamle og det nye testamentet. Sammen med de fantasifulle illustrasjonene av Lillian Brøgger og Cato Thau-Jensen tror vi dette er en bok som kan invitere til spennende samtaler og refleksjoner mellom voksne og barn!

HVORDAN ER OPPLEGGET?
Opplegget knyttet til 4-års boka i Kampen består av tre deler, og skjer i tidsrommet oktober/november.

4-årssamling, ca 1,5 time på en ettermiddag en ukedag
Fortelling, sang, bli kjent med presten og kirkerommet!
Søndag kl 11.00, blri barn og voksne invitert til gudstjeneste der barna får utdelt 4-årsboka. 
Påfølgende søndag: 4-åringene er spesielt velkommen til søndagsskole, vi starter i gudstjenesten kl 11.00

PÅMELDING
Bruk påmeldingskjema over - eller ring/send sms til menighetspedagog Beate Dagestad; tlf 99 56 86 11.
De som ikke har anledning til å komme på samlingen eller til gudstjenesten de aktuelle datoene, kan bare ta kontakt for å få boka på menighetskontoret!

HVEM BLIR INVITERT?
Invitasjonen kommer i posten til alle som fyller 4 år i løpet av året bosatt i Kampen menighet, og som er registrert tilhørende Den Norske kirke som døpt eller som tilhørig på grunn av en eller begge foreldres medlemskap. Dersom du ikke får invitasjon, ta kontakt, alle 4-åringer er hjertelig velkomne!

Mrk! Dersom du formelt tilhører en annen menighet kan du likevel gjerne delta på 4-års arrangementet hos oss i Kampen, og motsatt, dersom du for eksempel ønsker at ditt barn skal delta på arrangementet i den menigheten dere pleier å gå i selv om dere bor innenfor Kampen sokn sine grenser. Ta kontakt så ordner vi dette!

Tilbake