Allehelgenskor


Bor det en korsanger i deg?

 

ss568@kirken.noI Kampen kirke fremfører vi Egil Hovlands Allehelgensmesse på Allehelgenssøndag, 3.november kl.11. Dette er vakker, stemningsfull kormusikk i et moderne tonespråk, skrevet av en av Norges mest kjente komponister i nyere tid. Vi øver tirsdager kl 20.00- 21.30 følgende dager: 15.oktober, 22.oktober og  29.oktober. Generalprøven er lør 2.november kl 10.00-12.00. Vi har fremdeles plass til ivrige korsangere! Kontakt korleder Synnøve Seibt ss568@kirken.no  om du vil være med!

Tilbake