Gusdtjenester for unge voksne 18-40!


Også til høsten vil det være gudstjenester for unge voksne mellom 18 og 40. Vi starter med kveldsmat kl 1800 og fortsetter med gudstjeneste kl 1840. Gudstjenesten varer ca 1 time og etterpå er det spill, prat og snacks. Her finner du datoer for høsten 2022.

Datoer for unge voksne gudstjeneste 1840 høsten 2022:

Søndag 28.august
Søndag 25.september
Søndag 23.oktober
Søndag 27.november

1840 er et tilbud for unge voksne, og vi ønsker alle mellom 18 og 40 år velkommen. Gudstjenesten er en blanding av musikk og liturgi du kjenner fra den vanlige gudstjenesten i Den norske kirke og litt elementer og musikk fra andre sammenhenger. Det er preken og nattverd, og gudstjenesten ledes av en prest som har med seg frivillige medliturger. 

Har du spørsmål om dette, eller ønsker du å bidra? Ta kontakt med studentprest Ine Linn Marthinsen (im286@kirken.no) 

 

Tilbake

Del