Trenger du handlehjelp?


Vi hjelper med ombringing av varer til personer i karantene. Ta kontakt!

 

Stavanger kommune har henvedt seg til kirken for å få hjelp til ombæring av mat til personer som er satt i karantene. Er du i en situasjon der du trenger bistand til å få matvarer o.a. i hus, ta kontakt:
Tone Middelthon tlf 990 31 102.

Ønsker du å hjelpe til?
Send en epost til tm638@kirken.no

 

Tilbake