Babysang høsten 2023


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut. Betaling gjøres ved første gangs oppmøte.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Etter sangstunden spiser vi lunsj. Har du noen allergier?