Kontaktinformasjon


Kampen kirke

Besøksadresse: Seehusens gate 47, 4024 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 50 24 10 

Epost: kampen.menighet.stavanger@kirken.no

Bankkonto: 3201.07.20493
Kampen menighet  VIPPS: 50 79 49

Daglig leder

Kari Arnøy

51 91 19 94

41 55 43 98

Send e-post

Sogneprest

Marthe Kristine Østerud Primstad

51 50 24 13

97 09 25 59

Send e-post

Menighetspedagog

Beate Waaler Eckhoff Dagestad

51 50 24 14

99 56 86 11

Send e-post

Kantor

Synnøve Seibt

51 50 24 15

90 94 82 55

Send e-post

Kirketjener / Vaktmester

Marius Søvik

48 51 08 06

Send e-post

Menighetspedagog

Jakub Adam Niedziela

96 82 76 87

Send e-post

Menighetsutvikler

Tone Middelthon

99 03 11 02

Send e-post

Prostiprest

Tor Moen Tønnessen

97 09 74 95

Send e-post