Vår menighet


Kampen menighet er Stavangers minste. Kirken ligger mid ti bydelen Kampen, tett på folket som bor her og lett å ta i bruk. Velkommen til en kirke med lav terskel og høyde under taket!

Kampen menighet sin visjon er åpent fellesskap – levende Kristustro – glad tjeneste