Voksne


Velkommen til søndagens gudstjeneste kl 11.00 med kirkekaffe og drøs etterpå. Aktuelle tilbud om konserter og temakvelder blir lagt ut fortløpende i kalenderen. Under ser du det faste tilbudet i menigheten vår.