Ungdom


Du som er ung er velkommen til Kampen, på søndager og ellers. Kirkene i Stavanger samarbeider også om tilbud der ungdom kan møtes på tvers av bydelene, se under!