Vårt misjonsprosjekt


Prosjektet Kampen menighet har valgt å følge og støtte ekstra framover er tvkanalen Sat-7, en alternativ stemme i Midt-Østen.

Kampen kirke har en lang tradisjon for å velge ut misjonsprosjekt som er en del av vår nabo NMS sitt verdensvide arbeid. Misjonsutvalget følger opp arbeidet på vegne av menigheten.
Du kan gi en gave ved å nytte kontonummer 8220 02 05057. Merk gjerne med prosjektnummeret.

Sat 7, en kristen tv-stasjon - prosjektnummer 824 883

Sat-7 er en viktig stemme i Midt-Østen, en alternativ stemme. Debatt, samfunn, undervisning, barne-TV. Kanalen sender alle typer program, på arabisk, farsi og tyrkisk. Den har vokst seg både profesjonell og populær. - Kanalen er en enormt viktig stemme i denne delen av verden, sier tidligere medlem i Kampen menighetsråd, Åslaug Ihle Thingæs. Hun kjenner prosjektet svært godt da hun jobber som Midtøsten-representant for NMS. Slik har vi en spesiell "link" til prosjektet også gjennom henne.

Du kan se noe av hva Sat7 gjør ved å søke opp videoer på YouTube.
Her er lenke til en historie på NMS sine sider.

 

Tilbake