Kampensangerne


En korgruppe som øver fram mot bestemte arrangement eller gudstjenester. Øvedag: enkelte tirsdager. og torsdager kl 20.00-21.30. Passer for deg som liker å synge!

 

Kampensangerne er en korgruppe for voksne.
Vi er for tiden en gruppe på 6-7 stykker som synger med ujevne mellomrom i gudstjenester og på andre arrangement i Kampen menighet.
Vi øver i høst frem mot gudstjenesten på allehelgenssøndag, 1.november. Da skal vi fremføre Allehelgensmesse for kor, orgel og blåsere . Øvedag er en blanding av torsdager og tirsdager  kl 20.00 - 21.30, med oppstart torsdag 10.september. 

Datoer for øvelse: torsd 10.sept, tirsd 15.sept,torsd 24.sept, torsd 1.okt, torsd 15.okt, tirsd 20.okt, tirsd 27.okt, torsd 29.okt, lør 31.okt kl 10-12(generalprøve), sønd 1.nov, oppmøte kl 9.30. Fremføring kl 11.

Prosjekt 2: Nine lessons & carols

Vi øver tirsd 10.nov, 17.nov, 24.nov, 1.des, 8.des, 15.des- med framføring enten 8.des eller 20.des. Avklares. Vi har også tradisjon for å synge 1.juledag, da kan alle som melder seg på,komme kl 9.30 i kirka og øve. Påmeldte får tilsendt noter.  

 

 Alt, tenor, sopran - alle stemmer trengs!
Ta kontakt før du møter opp, så vi kan få registrert deg. Vi følger smittevernregler fastsatt av helsemyndighetene i samarbeid med norsk musikkråd.

Kontakt:


Kantor
Synnøve Seibt


909 48 255
Send e-post

Tilbake