Kirkekaffe - medhjelper


Kirkekaffen er Kampen kirkes hjerte. Hver søndag møtes store og små til uformell drøs etter gudstjenesten. Noen må koke kaffen og rydde etterpå!

Kirkekaffe-vertene møter ca kl 10.00 på søndagegn for forberedelser, og sørger for opprydning etter kirkekaffen slik at du er ferdig ca kl 13.30.

Enkle oppgaver:

  • sette fram glass og dekketøy på buffet-bordet i kirkesalen
  • koke kaffe & tevann og helle på kanner
  • sette fram saft,  kaffe-fløte, teposer, sukker osv.
  • skjære opp frukt og kaker (som ligger klar på benken/kjølekskapet)
  • gå ut fra gudstjenesten under postludiet og tenne stearinlys
  • sørge for at folk samler sammen glass og dekketøy, vaske opp og sette på plass i skapene.

Vi ønsker deg velkommen enten du kan ta ansvar for 1 eller 5 kirkekaffer i semesteret.
Den første gangen blir du satt opp sammen med en annen.
Dersom du ønsker, får vi til en turnus der dere alltid er to.

Kontakt:


Menighetsutvikler
Tone Middelthon
51 84 04 00
99 03 11 02
Send e-post

Tilbake