Gudstjeneste - medhjelper


Lese teksten, dele ut nattverd eller være med å pynte til spesielle høytider? Vi ønsker alle velkommen til små og store oppgaver i kirken vår - en kjekk måte å bli kjente med flere!

 

Klokker
Klokkeren er prestens høyre hånd under gudstjenesten. Vi har en liste med frivillige som har klokkertjeneste i Kampen. Du melder deg til de datoene som passer deg. Oppgavene varierer litt med type gudstjeneste. Det er blant annet å ønske velkommen, lese kunngjøringer, lese tekster, gå med offerkurvene og hjelpe til ved dåp og nattverd. Du får opplæring og grundig innføring i forkant.

Forsanger
Glade sangere får vi aldri nok av! Se Kampensangerene, eller henvend deg direkte til kantor Synnøve tlf 90 94 82 55, epost: ss568@kirken.no

Lese tekst
Det er ofte mange tekster som leses i en gudstjeneste, både bønner og bibeltekster. Her er det kjekt med mange stemmer. Ta kontakt om du liker en slik oppgave!

Nattverdmedhjelper
Når klokker ikke kan være nattverdsmedhjelper trenger presten en assistent til dette. En fin og viktig oppgave der du sjenker nattverdsvinen. Vi har to varianter i Kampen; nattverd ved alterringen og oftest ved minimesse: du står sammen med presten foran

Kirkevert
En viktig oppgave for å få folk til å føle seg velkommen! Stå i døra og dele ut salmebøker og program, og møte folk med et smil. Samle sammen salmebøkene i etterkant av gudstjenesten. Gjerne ta ansvar for å prate med de som sitter litt alene under kirkekaffen.

Pynte kirka
Liker du holde på med blomster? Har du blikk for å gjøre det fint? Vi trenger særlig deg som har lyst å være med å pynte kirka til de spesielle anledningene som høsttakkefest, jul og påske. For tiden har vi ingen fast gruppe som har ansvar for dette!

Har du lyst å bli gudstjenestemedhjelper?
Kontakt daglig leder Kari Arnøy. 

Kontakt:


Daglig leder
Kari Arnøy
51 91 19 94
415 54 398
Send e-post

Tilbake