Menighetsrådet & utvalg


  • Judith Kristin Asche (leder)
  • Jon Salthe (nestleder)
  • Hogne Wathne Helgesen
  • Ørjan Lavik
  • Maria Helen Greve Meling
  • Trine Osen Lande
  • Marthe Kristine Østerud Primstad (sokneprest)


Vara: Ann Mari Samuelsen, Ragnhild Zetterstrøm, Beate Waaler Eckhoff Dagestad

Kampen menighet ble skilt ut som egen menighet fra Dom i 1955. Tre år senere ble kirken i Seehusensgate bygget. Menigheten jobber aktivt med menighetsutvikling og frivillighet, og ønsker å være en levende kirke på Kampen med visjonen «Åpent fellesskap, levende Kristustro, glad tjeneste».  

Her kan du lese årsmeldingen for 2020
Her er trosopplæringsplanen for Kampen menighet "Himmel over livet" (vedtatt 2015)
Her kan du lese diakoniplanen (vedtatt 2017)

Diakoniutvalget
Trine Osen Lande
Siri Eriksen
Liv Berit Øvstebø

Misjonsutvalget
Mangler foreløpig medlemmer, men vi jobber med saken
 

Søndagsskole
Anne Synnøve Larsen
Trine Osen Lande
Liv Ingunn Salomonsen

Kontakt søndagsskole: Menighetsarbeider Gaute Brækken

Tilbake