Menighetsrådet & utvalg


Judith Kristin Asche (leder)
Jon Salthe (nestleder)
Hogne Wathne Helgesen

Ørjan Lavik

Maria Helen Greve Meling

Trine Osen Lande

Vara: Ann Mari Samuelsen, Ragnhild Zetterstrøm, Beate Waaler Eckhoff Dagestad

Kampen menighet ble skilt ut som egen menighet fra Dom i 1955. Tre år senere ble kirken i Seehusensgate bygget. Menigheten jobber aktivt med menighetsutvikling og frivillighet, og ønsker å være en levende kirke på Kampen med visjonen «Åpent fellesskap, levende Kristustro, glad tjeneste».  

Her kan du lese årsmeldingen for 2020
Her er trosopplæringsplanen for Kampen menighet "Himmel over livet" (vedtatt 2015)
Her kan du lese diakoniplanen (vedatatt 2017)

Diakoniutvalget
Trine Osen Lande
Siri Eriksen
Liv Berit Øvstebø

Misjonsutvalget
Knut Alfsvåg
 

Søndagsskole
Anne Synnøve Larsen
Trine Osen Lande
Liv Ingunn Salomonsen

Kontakt søndagsskole: Menighetsarbeider Gaute Brækken

Tilbake