Menighetsrådet & utvalg


Menighethetsrådet er valgt for perioden 2019-2023

Anne Synnøve Larsen(leder)
Hogne Watne Helgesen
Elin Underhaug Kanu
Ørjan Lavik
Harald Eriksen
Camilla Bø Cazon

Vara: Marit Alfsvåg, Ann Mari Samuelsen, Judith Kristin Asche, Ragnhild Halle og Ranghild Hadland.
 

Kampen menighet er en av byens minste. Vi ble skilt ut som egen menighet fra Dom i 1955. Tre år senere ble kirken i Seehusensgate bygget. Mange engasjerte folk har gjennom årene vært med å lage visjon og grunnlag for hva vi ønsker å være. 

Her kan du lese årsmeldingen for 2020
Her er trosopplæringsplanen for Kampen menighet "Himmel over livet" (vedtatt 2015)
Her kan du lese diakoniplanen (vedatatt 2017)

Det nye rådet har ikke satt ned nye utvalg, inntil videre fungerer disse:

Diakoniutvalget
Trine Osen Lande (Leder, kontaktinfo tlf: 905 15 768)
Tone Munkvik
Liv Berit Øvstebø

Misjonsutvalget
Knut Alfsvåg
Elin Underhaug Kanu

Menighetsblad
Kontakt: Kari Arnøy, tlf 415 54 398

Søndagsskole
Kari Arnøy, kontaktinfo: 415 54 398
Anne Synnøve Larsen
Trine Osen Lande
Liv Ingunn Salomonsen
 

Tilbake