4 år: 4 årsboken


Hver høst deler vi ut Min store bildebibel til 4-åringene som bor i Kampen sokn.

4 ÅRSBOKA
Samling og utdeling av 4-årsboka foregår på høsten her i Kampen.
Datoen vil bli lagt ut lagt ut på nettsiden vår ved semesterstart i august.
 

HVA ER 4-ÅRSBOKEN?
4-årsboka er en del av kirkens tilbud om trosopplæring.
Det er et tilbud både til den som er hjemmevant i kirka, og den som aldri har vært her før!
I Kampen gir vi 4årsboka i gave i gudstjenesten, etter 4årssamlingen.
Denne boka håper vi kan invitere til spennende samtaler og refleksjoner mellom voksne og barn!
 

HVORDAN ER OPPLEGGET?
Opplegget knyttet til 4-års boka i Kampen består av to deler, og skjer i tidsrommet september/oktober.

- 4-årssamling: en ettermiddag i en ukedag
- Gudstjeneste: en søndag kl 11.00, både barn og voksne inviteres til utdeling av 4-årsboka. 
 

PÅMELDING
Bruk påmeldingskjema.
De som ikke har anledning til å komme på samlingen eller til gudstjenesten de aktuelle datoene,
kan ta kontakt for å få boka på menighetskontoret! 
 

HVEM BLIR INVITERT?
Invitasjonen blir sendt ut til alle som fyller 4 år i løpet av året,  som tilhører Kampen menighet og som er døpt i Den Norske kirke. 
Ta gjerne kontakt dersom du ikke får invitasjon, ALLE 4-åringer er hjertelig velkomne!

 

Merk! Dersom du formelt tilhører en annen menighet kan du likevel delta hos oss i Kampen.
Eller dersom du ønsker at ditt barn skal delta på arrangementet i den menigheten dere pleier
å gå i selv om dere bor innenfor Kampen sokn sine grenser. Ta kontakt så ordner vi dette!

Tilbake