4 år: 4 årsboken


Hver høst deler vi ut 4-årsboka til 4-åringene i soknet.

 

4 ÅRSBOKA I ÅR
Samling og utdeling av 4-årsboka 2020 foregikk 24. og 27. september. Dato for 4-årsboka 2021 blir lagt ut ved semesterstart i august. Da aktiveres også påmeldingsskjema her på nettsiden. Vi gleder oss allerede!
 

HVA ER 4-ÅRSBOKEN?
4-årsboka er en del av kirkens tilbud om trosopplæring. Det er et tilbud både til den som er hjemmevant i kirka, og den som aldri har vært her før! I Kampen gir vi  "Den store Barnebibelen" i gave. Det er en fantastisk frodig gjenfortelling av mange av historiene både fra det gamle og det nye testamentet. Sammen med de fantasifulle illustrasjonene av Lillian Brøgger og Cato Thau-Jensen tror vi dette er en bok som kan invitere til spennende samtaler og refleksjoner mellom voksne og barn!

HVORDAN ER OPPLEGGET?
Opplegget knyttet til 4-års boka i Kampen består av tre deler, og skjer i tidsrommet oktober/november.

4-årssamling, ca 1,5 time på en ettermiddag en ukedag
Fortelling, sang, bli kjent med presten og kirkerommet!
Søndag kl 11.00, blir barn og voksne invitert til gudstjeneste der barna får utdelt 4-årsboka. 
Påfølgende søndag: 4-åringene er spesielt velkommen til søndagsskole, vi starter i gudstjenesten kl 11.00

PÅMELDING
Bruk påmeldingskjema som aktiveres øverst på siden her - eller kontakt Kampen menighets pr telefon.
De som ikke har anledning til å komme på samlingen eller til gudstjenesten de aktuelle datoene, kan bare ta kontakt for å få boka på menighetskontoret!

HVEM BLIR INVITERT?
Invitasjonen kommer i posten til alle som fyller 4 år i løpet av året bosatt i Kampen menighet, og som er registrert tilhørende Den Norske kirke som døpt eller som tilhørig på grunn av en eller begge foreldres medlemskap. Dersom du ikke får invitasjon, ta kontakt, alle 4-åringer er hjertelig velkomne!

Mrk! Dersom du formelt tilhører en annen menighet kan du likevel gjerne delta på 4-års arrangementet hos oss i Kampen, og motsatt, dersom du for eksempel ønsker at ditt barn skal delta på arrangementet i den menigheten dere pleier å gå i selv om dere bor innenfor Kampen sokn sine grenser. Ta kontakt så ordner vi dette!

Tilbake