6 år: Førsteklasses


Du som begynner på skolen i 1. klasse er velkommen til helt FØRSTEKLASSES i Kampen kirke.

"Førsteklasses" er et opplegg for trygg skolestart der barna både kan bli kjent med flere av 1. klassingene i nærmiljøet og sin lokale kirke. Vi inviterer til en samling rundt skolestart. 

Invitasjon 

Invitasjon sendes ca 2 uker i forkant. Den går til alle 6-åringer (som blir 6 år i løpet av året) i vår menighet som er registrert døpt eller tilhørig i Den norske kirke på bakgrunn av foreldres medlemskap. Barn som ikke er registrert er også hjertelig velkommen! 

Å være 1.klassing
Fra å være størst i barnehagen - er du plutselig blitt minst. Det kan være både spennende og litt skummelt når det er mange nye og ukjente barn. Uansett om du kjenner mange eller få når du begynner på skolen, er en ting sikkert: Du er FØRSTEKLASSES uansett.
Vi skal snakke om det å være venner. Om hva venner kan gjøre for at alle skal ha det kjekt. Og om å dele.
 

Her er noen glimt fra tidligere Førsteklasses:

  

Tilbake