1.kl: Dåpsskolen


DÅPSSKOLEN har kjempekjekke samlinger for 1.klassingene i SFO-tiden!

 

Datoer for dåpsskolen våren 2022 blir lagt ut mot slutten av høstsemesteret.

Alle som går i 1.klasse er velkommen til Kampen kirkes dåpsskole. Dåpsskolen foregår i SFO-tid i seks tirsdager på senvinteren. Brev med invitasjon til alle som er registrert medlemmer i Den norske kirke sendes ut i februar. Også barn som ikke er døpt er velkommen til å bli med. Opplegget er GRATIS.

Hva skjer på dåpsskolen?

bibelfortellinger
bli kjent med kirka og kirkerommet
mat
formingsaktiviteter
sang
bønn
tenne lys & "undringsstund"
få være akkurat som du er!


Når skjer det?
Vi starter opp tirsdag 9.mars kl 13.15-15.00.Vi henter og bringer fra Kampen skoles SFO for de som ønsker dette. Hver samling skjer umiddelbart etter skoletid og varer cirka to timer, til ca kl 15.00. 
De neste samlingene er tirsdag 16.mars, 23.mars, så fortsetter vi etter påske tirsdag 6.april, 13.april og 20.april. Vi avslutter med å få dåpsskolediplom i gudstjenesten søndag 25.april. Da er dåpsskolebarna og deres venner og familie er spisielt invitert.

Barn som sokner til Eignanes eller Byfjord barneskole kan enten bli med på dåpsskole hos oss, eller de kan bli med på dåsskolen i enten Tasta eller Stokka menigheter.  

"Jeg vil kommer hit HVER dag!"

I Kampen følger vi opplegget som Stavanger bispedømme har utarbeidet: "Stort er troens mysterium". Det gir rom for undring og gode samtaler. Vi tar for oss temaene dåp, nattverd, påske, og bruker blant annet fortellingene om  den gode hyrden og Sakkeus. Vi legger vekt på at barna skal få utfolde seg og møtes på som den de er. Vi er minst to voksne på plass hver gang. Det viktigste målet med dåpsskolen er at barna skal få mer kjennskap om den troen de er døpt til.

Barna lærer noen av sangene vi synger på den avsluttende gudstjenesten, og noe av det vi lager stilles ut i kirka. Andre ting får de med seg hjem.

 

Under ser du noen glimt fra dåpsskolen i Kampen de siste årene!

  

  

  

  

 

Tilbake