1.kl: Førsteklasses


Kjekke samlinger for 1.klassingene i SFO-tiden!

FØRSTEKLASSES 
Førsteklasses består av 6 samlinger i SFO-tiden på våren her i Kampen.
Datoen vil bli lagt ut lagt ut på nettsiden vår ved semesterstart i januar.
Da aktiveres også påmeldingsskjema her på nettsiden. Vi gleder oss allerede!
 

HVA ER 4-ÅRSBOKEN?
Førsteklasses er en del av kirkens tilbud om trosopplæring.
Det er et tilbud både til de som er hjemmevant i kirka,
og de som aldri har vært her i det hele tatt før!
I Kampen gir vi 6årsboka i gave i gudstjenesten,
Den første søndagen etter at samlingene er ferdige.
Denne boka håper vi kan invitere til spennende samtaler
og refleksjoner mellom voksne og barn!
 

Invitasjonen vil bli sendt ut til alle døpte i Den Norske kirke.
Men også barn som ikke er døpt er velkomen til å bli med. Opplegget er GRATIS. 

Vi skal:  
- Høre spennende historier
- Bli kjent med kirka
- Spise sammen 
- Tegne og leke
- Synge og be 
Og få være akkurat som du er, for du er FØRSTEKLASSES uansett! 


Når skjer det?
Vi starter opp tirsdag 9.mars kl 13.15-15.00.Vi henter og bringer fra Kampen skoles SFO for de som ønsker dette. Hver samling skjer umiddelbart etter skoletid og varer cirka to timer, til ca kl 15.00. 
De neste samlingene er tirsdag 16.mars, 23.mars, så fortsetter vi etter påske tirsdag 6.april, 13.april og 20.april. Vi avslutter med å få dåpsskolediplom i gudstjenesten søndag 25.april. Da er dåpsskolebarna og deres venner og familie er spisielt invitert.

 

Under ser du noen glimt fra tidligere år: 

         

     

 

 

PS. Barn som sokner til Eignanes eller Byfjord barneskole kan bli med hos oss, 
       eller de kan bli med i Tasta eller Stokka menighet.  

Tilbake