4. og 5. klasse: SKAP!


Kirkene i Norge er fulle av mystiske tegn og symboler. Og ofte er de bygget på en hel spesiell måte. De likner liksom ikke på noen andre rom.

 

SKAP er:

  • å være oppmerksom og bruke alle sanser
  • å lære om arkitektur, kirkekunst & symboler
  • oppleve skaperglede

SKAP! vil ha litt ulike fokus år for år. Noen ganger vil vi hente inspirasjon og veiledere utenfra, dra på eskursjon til andre kirker - andre ganger bruker vi tiden i vårt eget kirkebygg. En viktig del av SKAP er å oppleve skaperglede selv. Vi tar utgangspunkt i det vi har sett og snakket om, og bruker ulike metoder og teknikker.

NÅR?

SKAP 2019 gikk av stabelen to tirsdager rett etter skolen i november. Nye datoer for 2020 blir lagt ut så snart høstplanen er klar. De to siste årene har vi samarbeidet medmenigheten Dom og Petri, og tatt utganspunkt i  en av landets fineste og eldste kirker: nemlig DOMKIRKEN I STAVANGER!  I 2019 var grafiker Anita Tjemsland veileder i kunstprosjektet. Tema er "I min fars hus er det mange rom".

   

 

Tilbake