6. og 7.kl: Grublesamling


6. og 7.klassinger inviteres herved til en grublekveld i kirka.

Grublesamling  - med film:)
Her skal vi tørre å snakke om de store spørsmålene i livet. Ingen spørsmål er for dumme og ingen for enkle. Alle skal bli hørt. Teologen er med, og han eller hun greier kanskje å gi noen svar, hvertfall på hvordan vi tenker i den kristne kirke om mange vanskelige ting.
Vi lager vår egen "klagemur", for antagelig oppdager vi at i noen tilfeller får vi ikke de svarene vi ønsker. Vi avslutter med en rolig stund i kirkerommet.

Grublesamling foregår i januar/februar. i 2021 ble Grublesamling avlyst pga koronarestrikusjoner
Invitasjon kommer i posten og via Facebook, nettsiden og plakater!

Kort om Grublesamling:

  • Filmvisning i kirkestuen
  • Pizza & brus
  • Grubling om filmen
  • "Klagemur"
  • Vi tenner lys i globen
Tilbake