Din stemme teller i Kirkevalget


Er du en av de 3,7 millionene som er medlem i Den norske kirke? Da er din stemme viktig i Kirkevalget 8. og 9.september.

 

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett ut uten Kirken? Hvordan ville landet vårt vært uten en folkekirke? Det er nokså vanskelig å forestille seg. Kirken er til stede overalt i Norge. Den tar del i våre hverdagsliv og ved livets begivenheter. I sorgen og festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er åpen for alle, fra vugge til grav. Kirken har rom for deg!

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved Kirkevalget 8.-9. september har du mulighet til å påvirke: Samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan du også stemme fram hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Her kan du stemme
Stemmelokaletne er de samme som for kommune og fylkestingsvalget: søndag 8.september i kommunebygget, Olav Kyrrestgate 23, og mandag 9.september i Kampen kirke. (MERK! Ikke på Kampen skole som tidligere annonsert)

Forhåndsstemme
Fra 10. august til 6. september kan du avgir forhåndsstemme på Kirkens Servicetorg, Klubbgata 1, 3.etasje kl 8.00 - 15.30. Du kan også forhåndsstemme i Kampen kirke på disse datoene: søndagene 25.august og 1.september etter gudstjenesten kl 12.00-14.00, samt onsdag 27.august kl 10.30-13.00.

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmeråd og Kirkemøtet.

En liste til nytt menighetsråd
Til menighetsrådsvalget i Kampen har en gjeng flotte medlemmer sagt ja til å være kandidater og lede menigheten de neste fire årene. (Disse blir presentert i egen sak på nettsiden vår). Dette er et flertallsvalg, der du blant annet har mulighet til å gi kandidater en ekstrastemme. Kandidatene med flest stemmer blir med i rådet.

Tre ulike lister til kirkens øverste organer
Ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet stiller Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke lister. Dette er et forholdstallsvalg, der det endelige rådet avspeiler både hvor mange stemmer den enkelte liste og også den enkelte kandidat fikk. Les mer om kandidatene i brosjyre som ligger i kirken, eller last ned brosjyren her. Du kan også lese mer på:  www.kirkevalget.no

Bispedømmeråd finnes i hvert av landets elleve bispedømmer. Rådet ansetter blant annet prester og leder bispedømmet sammen med biskopen. Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det øverste representative organet i Den norske kirke.

Fra juss til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid spenner over mange temaer. Det kan være barne- og ungdomsarbeid, juss og økonomiforvaltning, ansettelser, gudstjenester, miljø og rettferdighet, omsorg, musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst og næring til kirken og lokalsamfunnet der du bor.

Første uka i august får alle medlemmene i Den norske kirke tilsendt et valgkort og en brosjyre om valget. Følg med i postkassa, møt opp og stem! 

Godt valg!

 

Visste du at…

  • Ved kirkevalget i 2015 stemte 520 323 kirkemedlemmer. Det var en rekorddeltakelse på 16,7 prosent.
  • Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett til å stemme ved Kirkevalget 8.-9. september.
  • Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke.
  • Ungdom har stemmerett i Kirkevalget fra året de fyller 15.
  • Et menighetsråd har 4-10 medlemmer, i tillegg til soknepresten. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet.
  • Til sammen skal 7.000 rådsmedlemmer stemmes inn i Kirkevalget 2019.

 

Tilbake