Konfirmant 2023 info og påmelding


Her finner du info om og lenke til påmelding for konfirmanter 2022/2023! OBS! Påmeldingen åpner 1.juni

Konfirmantundervisningen i Kampen foregår ca 1-2 torsdager i måneden fra kl 1430-1600. I tillegg er det to lørdagsseminarer sammen med Stokka menighet, konfirmanttreff i Ynglingen med flere Stavangermenigheter og overnatting/sosialt i kirken til våren. Konfirmantene skal også delta på et visst antall gudstjenester i Kampen og Kirkens Nødhjelp sin Fasteaksjon. I tillegg til det lokale opplegget i Kampen menighet er konfirmantene også med på et opplegg sammen med konfirmanter fra andre menigheter i byen- Konfirmanttiden i sentrum. Her velger man seg en aktivitetsgruppe som har samlinger ca 1 gang i måneden.

Mer nøyaktig informasjon om opplegget samt datoer blir sendt ut til dere som melder dere på. Det første som skjer for konfirmantene i Kampen er bli kjent kveld fredag 9.september kl 1800 og presentasjonsgudstjeneste søndag 11.september kl 1100. Egenandelen for konfirmantåret betales i år til to separate mottakere. Egenandel for selve undervisningsopplegget i Kampen betales til Kampen (info om dette kommer litt uti konfirmantåret). I tillegg kommer det en egenandel til aktiviteten konfirmanten blir tatt inn på (for pris se infoen på de ulike aktivitetene på konfirmantistavanger.no).

Nederst i denne artikkelen finner du to lenker til påmelding, og du skal melde på din konfirmant på begge. Viktig at du leser gjennom informasjonen her før du melder på din konfirmant!

Den første lenken, "Påmelding Kampen konfirmant", er påmelding til det lokale opplegget i Kampen. Den andre lenken, "Påmelding aktivitetsgrupper", er påmelding til aktivitetsgruppen som konfirmanten ønsker å være med i (konfirmanten skal bare melde seg på EN aktivitetsgruppe). Alle konfirmanter i Kampen skal være med på både det lokale opplegget i Kampen OG en aktivitetsgruppe. Begge deler er obligatorisk.

For å lese mer om hva de ulike aktivitetene inneholder, les deg opp på www.konfirmantistavanger.no / klikk her . Når du melder konfirmanten opp til en aktivitetsgruppe, husk og sjekke at aktiviteten foregår på et tidspunkt som passer. Hvis det er viktig for konfirmanten å være med noen han/hun kjenner bør konfirmantene avtale seg i mellom at de melder seg på samme aktivitet. Merk at det er et begrenset antall plasser på de ulike aktivitetene, og det er førstemann til mølla. 

Frist for å melde seg på til konfirmantopplegget i Kampen er 1.september 2022. 

Konfirmasjon i Kampen 2023 er søndag 14.mai 2023 kl 1100 i Kampen kirke

Dersom dere har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med sokneprest Marthe Kristine Østerud Primstad (mo757@kirken.no / 97092559)

OBS! Påmeldingene åpner kl 0900 1.juni!

NB! Husk og melde på konfirmanten i begge disse skjemaene!!

Påmelding Kampen konfirmant klikk her (påmeldingen åpner 1.juni)

Påmelding aktivitetsgruppe klikk her (påmeldingen åpner 1.juni)

 

Tilbake

Del