Konfirmant 2024 info og påmelding


Her finner du info om og lenke til påmelding for konfirmanter 2023/2024! Påmeldingen er åpen!

Konfirmantundervisningen i Kampen foregår ca 1-2 torsdager i måneden fra kl 1500-1630. I tillegg er det to lørdagsseminarer sammen med Stokka menighet, konfirmanttreff i Ynglingen med flere Stavangermenigheter og konfirmasjonsleir i april.

Konfirmantene skal også delta på et visst antall gudstjenester i Kampen og Kirkens Nødhjelp sin Fasteaksjon.

Mer informasjon om opplegget samt datoer blir sendt ut til dere som melder dere på. Det første som skjer for konfirmantene i Kampen er bli kjent kveld fredag 15.september kl 1800 og presentasjonsgudstjeneste søndag 17.september kl 1100. Egenandelen for konfirmantåret er kr 2300,- som inkluderer leir og alle andre opplegg. Egenandelen skal ikke være noe hinder og vi har forståelse for at noen har utfordrende økonomiske situasjonen. Send en e-post til sogneprestvikar af979@kirken.no, så finner vi en løsning. Alle henvendelser er anonyme.

Frist for å melde seg på til konfirmantopplegget i Kampen er 1.september 2024. 

Konfirmasjon i Kampen 2024 er søndag 12.mai 2023 kl 1100 og 1300 i Kampen kirke.

Påmelding konfirmasjon (påmeldingen åpner 1.juni)

Datoplan for konfirmasjonsåret Datoplan rev 05.10.2023

Konfirmasjonsplan, oversikt over innhold på samlingene: /Portals/10/Dokumenter/Konfirmantplan%20versjon%20FERDIG.docx

 

Link til gudstjenesteskjema: https://forms.gle/H6hQZoEytHtCzvaY6

Tilbake