Vi trenger din støtte!


Vi trenger 20 nye faste givere i 2019. Kan du være en av dem?

I tillegg til offentlige tilskudd har en bærebjelke i menighetens inntekt vært "offer" på søndagsgudstjenestene. Disse midlene er uforutsigbare, og har år for år blitt mindre og mindre.  - Nå gjør vi et løft sammen, oppfordrer menighetsrådsformann Ragnhild Hadland. 

 FASTE GIVER - LITE BELØP

- Faste givere utgjør enorm forskjell, sier daglig leder Kari Arnøy. - Da får vi en forutsigbar økonomi, og det går i større grad an å planlegge. Dersom 20 personer binder seg for summen 250 kroner måneden vil det være et enormt løft for oss. Det går gjerne an å binde seg for høyere beløp også, men denne summen er kanskje ikke avskrekkende, sier Arnøyg

ENKEL REGISTRERING

Det er enklet å bli fast giver. Menigheten trenger ditt personnummer og signatur slik at gaven kan bli registrert og du får skattefritak. Når dette er gjort kan trekket skje automatisk fra din konto dersom du ønsker det. Skjema ligger i giver-brosjyren som ligger i vestibylen i Kampen kirke. Eller du sener epost nå med beskjed om at du vil bli giver: ka665kirken.no.

ENKELTGAVER

Dersom faste trekk fortsatt ikke er noe for deg kan du fortsatt fullt mulig støtte din menighet ved å gi enkeltgaver. Enten i kolletbøssen i en søndagsgudstjeneste, eller du kan nytte menighetens bankkonto: 3201 07 20493.
Enda enklere: Nå kan du gi din gave via VIPPS. Søk opp Kampen menighet Stavanger, eller skriv inn VIPPS nummer 50 79 49.

 

Tilbake