4 år i år?


Har du en 4-åring i huset? 

Alle 4-åringer bosatt i Kampen sokn som er registrert tilhørig Den Norske Kirke får  invitasjon i posten. Får du ikke denne? Du og din 4-åring er velkommen likevel. Meld på under, og være med på koselig samling og utdeling av boka i gudstjenesten 2.oktober.

Utdeling av 4-årsbok 2022 skjer søndag 2.oktober.
Velkommen til gudstjenesten kl 11.00!
Det skjer mye i gudstjenesten, derfor inviterer vi til et opplegg noen dager før, der fokuset BARE er på 4-åringene: Tirsdag 27.september blir det 4-årssamling 

HVA ER 4-ÅRSBOKEN?
4-årsboka er en del av kirkens tilbud om trosopplæring. Det er et tilbud både til den som er hjemmevant i kirka, og den som aldri har vært her før! .

 

 

HVORDAN ER OPPLEGGET?
Opplegget knyttet til 4-års boka i Kampen består av tre deler, og skjer i tidsrommet oktober/november.

4-årssamling, ca 1 time på en ettermiddag en ukedag
Fortelling, sang, bli kjent med presten og kirken!
Søndag kl 11.00, blir barn og voksne invitert til gudstjeneste der 4-åringene får utdelt Den store Barnebibelen. 
Påfølgende søndag er 4-åringene spesielt velkommen til søndagsskole, vi starter i gudstjenesten kl 11.00.

PÅMELDING
Send mail til Sondre Søndervik: ss547@kirken.no
De som ikke har anledning til å komme på samlingen eller til gudstjenesten de aktuelle datoene, kan bare ta kontakt for å få boka på menighetskontoret!

HVEM BLIR INVITERT?
Invitasjonen kommer i posten til alle som fyller 4 år i løpet av året bosatt i Kampen menighet, og som er registrert tilhørende Den Norske kirke som døpt eller som tilhørig på grunn av en eller begge foreldres medlemskap. Dersom du ikke får invitasjon, ta kontakt, alle 4-åringer er hjertelig velkomne!

Mrk! Dersom du formelt tilhører en annen menighet kan du likevel gjerne delta på 4-års arrangementet hos oss i Kampen, og motsatt, dersom du for eksempel ønsker at ditt barn skal delta på arrangementet i den menigheten dere pleier å gå i selv om dere bor innenfor Kampen sokn sine grenser. Ta kontakt så ordner vi dette!

Tilbake