Valgt inn i ungdomsrådet


Som representanter for Kampen menighet

To av våre dyktige frivillige, Mathea Eckhoff Dagestad og Camilla Mariann Skjældal Cazon, er valgt inn i ungdomsrådet i Stavanger bispedømme. Vi gleder oss over å ha to gode medarbeidere i dette viktige vervet. Lykke til Mathea og Camilla Mariann! Les mer ved å trykke her.

Tilbake