Velkommen Sondre!


Vi har fått ny medarbeider

Sondre Søndervik skal jobbe med barn og unge i Kampen menighet.
Han begynte i januar og ble ønsket velkommen av menighetsrådsleder
Camilla Mariann Skjældal Cazon i gudstjenesten søndag 13. februar.
Sondre har allerede rukket å være med på å innføre et nytttrosopplæringstiltak
i Kampen kirke nå i januar: Duesamling for de som har blitt døpt det siste året.
I tillegg var han med og laget et flott opplegg for Tårnagentene 12. februar. 
Stab og menighetsråd gleder seg over å ha fått Sondre med på laget.
Ta godt imot ham!

Tilbake