Dåp i Kampen også utenom søndager!


Velkommen til dåp i Kampen kirke! Som hovedregel foregår dåp i hovedgudstjenesten på søndager. Men det er også etterspørsel etter dåp på lørdager. Her finner du mer info om det.

Det er mange fordeler med å ha dåp på en søndag i en vanlig gudstjeneste, og det er det som er det mest vanlige. Da er det mange folk i kirken, menigheten får se barnet og ta del i dåpshandlingen og det blir en fin ramme rundt dåpen. Barnet døpes inn i menigheten og inn i den verdensvide kirke, og da er det fint at barnet også blir døpt nårmenigheten er tilstede.

Likevel er det noen som har behov for at dåpen skjer utenom hovedgudstjenesten, og det forsøker vi å legge til rette for så langt det lar seg gjøre. en mulighet er å ha dåp innenfor vanlig arbeidstid tirsdag-fredag. En annen mulighet er å ha dåp på en lørdag. Fordi det krever personell å ha dåp utenom søndagen, på det som normalt sett er en fridag for de ansatte, har vi ca 2 lørdager disponible for dåp i semesteret. 

Våren 2023 er følgende datoer satt opp for dåp på lørdager i Kampen kirke: 

- Lørdag 18.02
- Lørdag 13.05

Ønsker du en av disse datoene melder du deg på på vanlig vis via våre nettsider.

Har du spørsmål angående dåp kan du ta kontakt med sokneprest Marthe Østerud Primstad (mo757@kirken.no/ 97092559).  

Tilbake