Velkommen til duesamling!


Kampen kirke ønsker deg som ble døpt i året som gikk velkommen til duesamling.

Alle som blir døpt i Kampen kirke har fått en keramikkdue som i dag henger i kirkerommet. Vi ønsker velkommen til kirkemiddag etterfulgt av en samlingsstund med litt sang og informasjon om videre trosopplæringstiltak. Hele familien er velkommen til kirkemiddag kl 16.30, og fra kl 17 samles vi med barnet og en voksen i kirkerommet. Til slutt i samlingen vil dere få utdelt duene som et minne om dåpen. Er du ikke døpt hos oss, men hører til Kampen menighet? Du er likevel hjertelig velkommen til den årlige duesamlingen.

 

 

 

Tilbake