Velkommen til duesamling!


Kampen kirke ønsker deg som ble døpt i 2023 hjertelig velkommen til duesamling, tirsdag 23. januar kl.16.30! 

Alle som ble døpt i Kampen kirke i 2023 har fått en keramikkdue som i dag henger i kirkerommet. Vi ønsker velkommen til kirkemiddag etterfulgt av en samlingsstund med litt sang og informasjon om videre trosopplæringstiltak. Hele familien er velkommen til kirkemiddag kl 16.30, og fra kl 17 samles vi med barnet og en voksen i kirkerommet. Til slutt i samlingen vil dere få utdelt duene som et minne om dåpen. Er du ikke døpt hos oss, men hører til Kampen menighet? Du er likevel hjertelig velkommen til duesamling.

Vi håper å se akkurat deg der! Vennlig hilsen Kampen menighet ved Klara, Gaute og Synnøve

 

Har du spørsmål? Kontakt Klara på epost: kb983@kirken.no eller tlf.: 47603640

Tilbake