Gjøre. Høre. sesong 2


Samarbeidet mellom Stokka og Kampen forsetter! Velkommen til månedlige samlinger der vi leser Bibelen sammen, lever oss inn i tekstene, tenker, samtaler og ber – med mål om å utmeisle små eller store konkrete trospraksiser for den kommende måneden! Gjøre. Høre.

Samlingene er i kirkestuen i Stokka kirke på følgende datoer høsten 2023:

5.9 i Stokka kirke
26.9 i Kampen kirke
7.11 i Stokka kirke
5.12 i Kampen kirke

Alle datoene er tirsdager kl. 19.00–21.00.

Gjøre. Høre. er et samarbeid mellom Stokka og Kampen menigheter.
Samlingene ledes av sogneprest Sigve Vidnes og sogneprestvikar Alain Fassotte.

Tilbake