Supplerende nominasjon menighetsråd- kandidater ønskes


Valgstyret (Kampen menighetsråd) har nå godkjent nominasjonskomiteens kandidatliste til kirkevalget og lyser ut supplerende nominasjon. Frist for å nominere kandidater på denne måten er 15. mai kl. 12.00.

 Hvem kan nominere? 

Alle medlemmer av Den norske kirke kan fremme forslag til kandidater. Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. – Lenke til Skjema 5.6: Forslag til kandidat - supplerende nominasjon – menighetsråd.

Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg: – En oversikt over kandidatenes fødselsdato. – En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget. Hvis man bruker skjema 5.6 er dette dekket på skjemaet. Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.

Valgstyret skal innen 20. mai 2023 avgjøre om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes. Godkjent forslag settes nederst på den endelige valglisten.

Tilbake