Vårens gudstjenester i Kampen


På vanlige gudstjenester er det vanligvis nattverd, søndagsskole og kirkekaffe.

Tilbake