Offentliggjøring av valgresultat


Det var kirkevalg 10. og 11. september 2023. Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, hadde stemmerett i 2023.

FOLK I KIRKELIGE SAMMENHENGER, SEKS BILDER FSAMMEN

Takk til alle som stilte til valg, som bidro til å gjennomføre valget og til alle som avga sin stemme. Du finner alle valgresultater på kirkevalget.no.

Med dette kunngjør Kampen sokn i Den norske kirke at menighetsrådet de følgende fire årene består av: 

Faste medlemmer:
1. Hogne Wathne Helgesen
2. Jon Salthe
3. Ørjan Lavik
4. Maria Helen Greve Meling
5. Judith Kristin Asche
6. Trine Osen Lande

Varaer:
1. Ann Mari Samuelsen
2. Ragnhild Agathe Zetterstrøm
3. Ragnhild Halle
4. Beate Waaler Eckhoff Dagestad

Tilbake