1840 Kveldsgudstjeneste for unge voksne


Velkommen til kveldsmat og gudstjeneste i Kampen kirke!

kampen kirke innne

En 1840-kveld starter med ekstra god og gratis kveldsmat kl. 18, og kl. 18.40 er det gudstjeneste med nattverd. Etter gudstjenesten setter vi frem snacks og spill i sidesalen. Noen ganger er det quiz, andre ganger spiller vi spill.

Følg oss på facebook for mer info og stemning!

1840 er ca en søndag i måneden våren 2024:

21. januar
18. februar
17. mars
21. april
20. mai (NB! mandag, 2. pinsedag)

------------------------------------------------------

I gudstjenesten bruker vi en blanding av salmer og lovsanger med moderne akkompagnement og forsangere. Frivillige er involvert i det meste fra musikken, styre powerpoint, delta i gudstjenesten, spill og sosialt. Studentprestene ved VID og UiS, og ansatte i Kampen menighet og Ukirke er også med og bidrar.  Under nattverden har vi bønneposter og bak i våpenhuset kan en bli bedt for. Vi bruker en forenklet liturgi som er godkjent i Den norske kirke. (Vi har nådhilsen, kyrie, gloria, preken, trosbekjennelse, forbønn, nattverd med bønnevandringsposter og velsignelse).

Historien bak 1840
Høsten 2021 tok menighetsrådet i Kampen kirke iniativ til å starte et gudstjenestetilbud for unge voksne i Kampen menighet. Gudstjenestetilbud for studenter og unge voksne har lange tradisjoner i Kampen kirke som naboer til Misjonshøyskolen. 1840 ble våren 2022 en realitet i samarbeid mellom Kampen menighetsråd, staben i Kampen kirke, studentprestene ved VID og UIS og Ukirke. 1840 er et tilbud til alle unge voksne i Stavanger by og regionen rundt. Navnet henspiller på målgruppen som er i hovedfokus og tidspunkt for gudstjenesten.

Har du spørsmål? Kontakt gjerne studentprest ved VID Ine Linn Marthinsen på im286@kirken.no

Tilbake