Vel møtt til Supersøndag 19. november


Velkommen til Supersøndag for små og store i Kampen kirke søndag 19. november kl. 11. Ett barn skal døpes. Vi takker det avgåtte menighetsrådet og presenterer nytt menighetsråd. Barn fra Lys Våken deltar. Vel møtt!

Tilbake