Søndagsskole høsten 2024


Kampen søndagsskole møtes til gudstjenesten kl. 11, og går ut under prekenen. Vi synger, forteller en bibelfortelling og har ulike aktiviteter. Vel møtt!

1. september

8. september

15. september

20. oktober

27. oktober

3. november

10. november

24. november

8. desember

Tilbake