Søndagsskole våren 2024


Kampen søndagsskole møtes til gudstjenesten kl. 11, og går ut under prekenen. Vi synger, forteller en bibelfortelling og har ulike aktiviteter. Vel møtt!

Tilbake