Babysang og småbarnssang vår 2024


Babysang og småbarnssang starter opp igjen TIRSDAG 9.JANUAR!

Har du barn i alderen 0-3? Bli med på babysang eller småbarnssang i vår!

Babysang (for barn inntil 1 år)

Tirsdager kl. 11.30 (ca 30 min)

PÅMELDINGSKJEMA VÅR 2024 FINNER DU HER!

Det er også muligheter for drop-in.

Pris: 200 kr for hele semesteret, 55 kr for drop-in.

Betaling gjøres via VIPPS ved første gangs oppmøte.

• Babysang er for barn i alderen 0–1 år sammen med voksen
• Barnesanger, rim og regler, bevegelser, rytmeinstrument og såpebobler.
• Sangstunden varer ca. 30 min. Etterpå kan barna leke eller sove, mens de voksne får servert enkel lunsj.
• Babysang ledes av Klara Marie Borud
• Det er babysang hver uke, med unntak av i skolens ferier. Eventuelle datoendringer kunngjøres på www.stokka.menighet.no


Småbarnssang (for barn fra 1 til og med 3 år, i følge med foresatte)

OBS: 2. ganger i måneden, se datoer!

Partalls-tirsdager kl. 17.00 (ca. 30 min)

PÅMELDINGSKJEMA VÅR 2024 FINNER DU HER!

Pris: 100 kr.

Betaling gjøres på VIPPS ved første gangs oppmøte.

På småbarnssang kan barnet utforske verden med ulike sanser. Bevegelse, rytmer, og bruk av ulike instrument – alt tilpasset det enkelte barn.

 

DATOER VÅR 2024

9. januar

23. januar, med kirkemiddag i forkant (16.30) og i kombinasjon med duesamling

6. februar

20. februar, med kirkemiddag i forkant (16.30)

5. mars

19. mars

2. april

16. april

30. april, med kirkemiddag i forkant (16.30)

14. mai

28. mai, med kirkemiddag i forkant (16.30)

11. juni - sommeravslutning

Småbarnssang holder vanligvis til i menighetssalen, men de gangene det er kirkemiddag flytter vi oss til kirkestuen


Klara Marie Borud er utdannet musikalartist fra Musikkteaterhøgskolen i Oslo. Hun har tatt musikkpedagogikk ved Universitetet i Stavanger og tar denne våren også barnekorledelse ved Norges musikkhøgskole. Hun er opprinnelig fra Tromsø og har mye tidligere erfaring med arbeid sammen med barn og unge i menighetene der. Gjennom sang, bevegelse og formidling ønsker hun å skape trygge rammer for relasjonsbygging og barnas møte med sang og musikk.

Spørsmål?
Kontakt: Klara Marie Borud Epost: kb983@kirken.no eller telefon: 47603640

Tilbake