Supersøndag


I gudstjenesten vil vi markere Samenes nasjonaldag i salmer og musikk/kor, liturgi og preken, gjennom aktiviteter og bønnevandring. Kollekt til Bibelselskapet. Nattverd.

Tilbake