Konfirmant i Kampen 2025


Velkommen som konfirmant i Kampen 2024-2025! Påmelding til konfirmasjon 2025 er nå åpen. 

Konfirmanttiden i Kampen blir forhåpentligvis en gøyal, læringsrik og spennende tid der konfirmanten får bli bedre kjent med seg selv og med Gud. Mer informasjon om opplegget kommer etter hvert til dere som melder dere på. 

Frist for å melde seg opp til konfirmasjon i Kampen er 1.september 2024. Oppstart for konfirmantene er torsdag 12.september. Presentasjonsgudstjeneste (gudstjenesten der konfirmantene får utdelt biblene sine og blir presentert for menigheten) er søndag 15.september. 

Konfirmasjonsdatoen for 2025 er søndag 11.mai. Hvis vi blir flere enn 18 konfirmanter blir det to gudstjenester: en klokken 1100 og en kl 1300. Hvis det blir færre enn 18, blir det bare en gudstjeneste kl 1100. 

Trenger din konfirmant noen form for individuell tilrettelegging, eller hvis det er noe spesielt vi bør vite om, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig.

Påmelding konfirmasjon 2025: Trykk her

Kontakt:
Marthe Østerud Primstad, Sokneprest (mo757@kirken.no / 97092559)

Tilbake